Kutsu Uinti Vantaa ry:n kevätkokoukseen

Kirjoittaja: Toiminnanjohtaja / 18 toukokuun 2018 / Ei kommentteja

Uinti Vantaa ry:n / Vanda Sim r.f.:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen maanantaina 4.6.2017 klo 17.30. Paikka on iso luokka Myyrmäen uimahallilla osoitteessa Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Lisäksi kokouksessa päätetään otetaanko vesipallo mukaan seuran toimintaan tulevana toimintakautena ja jos laji valitaan mukaan, perustetaan vesipallojaosto. Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet yli 15-vuotiaat jäsenet.

Esittely vesipallotoiminnasta

ESITYSLISTA PDF

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään seuran sääntöjen mukaiset uintilajit tulevana toimikautena.
 6. Vahvistetaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
 9. Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Nykyinen puheenjohtaja Riikka Räsänen on erovuorossa.
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Tiina Louhikoski, Carmela Strandberg, Ilkka Rissanen ja Virpi nummisalo sekä varajäsenet Pete Lintusalo ja Tuija Palokankare. Valitaan lisäksi hallituksesta eroavan Sanna Boginskin tilalle uusi jäsen.
 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 12. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle.
 13. Valitaan edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin ja annetaan hallitukselle valtuudet henkilön valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 14. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen 15 §:n mukaisesti esittämät asiat.
  1. Mikäli kohdassa 5. päätettiin valita vesipallo seuran lajiksi tulevalle toimintakaudelle, päätetään perustaa seuralle vesipallojaosto ja valitaan sille puheenjohtaja.
  2. Keskustelu seuran tilanteesta
 15. Kokouksen päättäminen.

 

Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan!
Vantaalla 18.5.2018.
Vandersin hallitus