Nuorten ja aikuisten erityisuinnit

Erityisuinnin tavoitteena on ensisijaisesti uimataidon oppiminen. Tähän tähdätään erilaisin harjoittein ja leikein, jotka ovat ohjattu koko ryhmälle sekä henkilökohtaisesti juuri sinulle sopivin ohjein. Vesi on erittäin hyvä liikuntamuoto ja uimaopetuksella tähdätään uimataitoon vesitaitojen kautta huomioiden turvallisuus, ilo ja vedestä nauttiminen. Uinninopetuksessa on mukana henkilökohtainen avustaja, jolloin muun muassa apuvälineiden käyttö helpottuu sekä uinninopetuksesta saadaan yksilöllisempää. Erityisuinnin tavoitteena on, että jokainen uimari oppisi itselle parhaiten soveltuvan tavan liikkua vedessä ja mahdollisuuksien mukaan eri uintilajeja. Mahdollisuuksien mukaan uimaria ohjataan kohti uintiharrastusta. Nuorella tai aikuisella on tarvittaessa mukana avustaja. Ohjaus tapahtuu koulutetun ohjaajan kanssa terapia-altaassa, jossa aikuisella yltää jalat pohjaan.

 

Hinta- ja kurssitiedot

Nuorten ja aikuisten erityisuinneissa on 10-20 opetuskertaa ja sitä järjestetään Vantaalla Myyrmäen uimahallissa. Uimarilla on tarpeen vaatiessa avustaja, jonka ei tarvitse olla jokaisella kerralla sama henkilö. Mukaan voi ilmoittautua myös kesken kauden. Erityisuinti on Vantaan kaupungin tukemaa toimintaa.