Kutsu Uinti Vantaa ry:n ylimääräiseen jäsenkokoukseen

Kirjoittaja: Sanna / 22 kesäkuun 2016 / Ei kommentteja

Kutsu Uinti Vantaa ry:n ylimääräiseen jäsenkokoukseen

Uinti Vantaa ry:n / Vanda Sim r.f.:n jäsenet kutsutaan ylimääräiseen jäsenkokoukseen keskiviikkona 6.7.2016 klo 18.00 yhdistyksen toimistolle osoitteessa Patotie 2, 01600 Vantaa.

Kokouksessa tehdään yhdistyksen tilanteen uudelleen arviointi ja päätetään yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä. Tämä päätös huomioiden käsitellään kokouksessa myös tarvittaessa sääntömääräiset kevätkokousasiat mukaan lukien hallituksen täydentäminen varajäsenillä ja hallituksen jäsenten erovuorojen päättäminen. Kokouksessa käsitellään kohtien 1.-4. jälkeen kohta 14 a. ja tämän päätöksen perusteella käsitellään muut kohdat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään seuran sääntöjen mukaiset uintilajit tulevana toimikautena.
 6. Vahvistetaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
 9. Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 12. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle.
 13. Valitaan edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin ja annetaan hallitukselle valtuudet henkilön valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 14. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen 15 §:n mukaisesti esittämät asiat.
  1. Hallitus esittää, että yhdistyksen Uinti Vantaa ry / Vanda Sim rf toiminta käynnistetään sekä kurssi- että harrastustoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Hallitus esittää perusteluja toiminnan käynnistämiselle. Esityslistan muut asiat käsitellään tämän kohdan päätös huomioon ottaen.
  2. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten erovuorot.
 15. Kokouksen päättäminen.

 

Toivomme mahdollisimman monen jäsenen voivan osallistua kokoukseen.

Vantaalla, 22.6.2016 Vanders ry:n hallitus.