Kutsu Uinti Vantaa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Kirjoittaja: Sanna / 26 toukokuun 2016 / Ei kommentteja

Kutsu Uinti Vantaa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Uinti Vantaa ry:n / Vanda Sim r.f.:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen  sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina, kesäkuun 9. päivänä 2016  klo 19.00 Myyrmäen urheilutalon kabinettiin osoitteessa Myyrmäenraitti  4, 01600 Vantaa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n mukaisesti seuraavat asiat  kuitenkin siten, että kohdan 4. jälkeen käsitellään kohta 14. ja tämän  kohdan päätös huomioidaan seuraavien kohtien käsittelyssä.

Esityslista:

1.    Kokouksen avaus.
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.    Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.    Päätetään seuran sääntöjen mukaiset uintilajit tulevana toimikautena.
6.    Vahvistetaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.
7.    Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8.    Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
9.    Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi  täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota  myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
10.    Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten  jäsenten keskuudesta hallitukseen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet  erovuorossa olevien tilalle.
11.    Valitaan tilitarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastaja  valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
12.    Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet  seuraavalle toimintavuodelle.
13.    Valitaan edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym.  kokouksiin ja annetaan hallitukselle valtuudet henkilön valitsemiseksi  edellä mainittuihin kokouksiin.
14.    Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen 15  §:n mukaisesti esittämät asiat.
a.    Hallitus esittää, että yhdistyksen Uinti Vantaa ry/Vanda Sim rf  toiminta ajetaan alas. Kokouksen muut sääntömääräiset asiat  käsitellään tämä huomioon ottaen. Hallitus esittää perusteluja toiminnan alasajolle.
b.    Yhdistyksen puheenjohtaja on eronnut tehtävästä. Kokouksessa  valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja eronneen puheenjohtajan  jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
15.    Kokouksen päättäminen.

Toivomme mahdollisimman monen jäsenen voivan osallistua kokoukseen.

Vantaalla, 26.5.2015 Vanders ry:n hallitus.