Kutsu Uinti Vantaa ry:n seurakokoukseen

Kirjoittaja: Sanna / 24 heinäkuun 2017 / Ei kommentteja

Uinti Vantaa ry:n / Vanda Sim r.f.:n jäsenet kutsutaan seurakokoukseen sunnuntaina 13.8.2017 klo 11.00. Paikkana on Uinti Vantaa ry:n toimisto osoitteessa Patotie  2, 01600 Vantaa. Kokouksen tarkoituksena on vahvistaa toisella kokouksella sääntömuutokset alla esitettyihin kohtiin. Edellinen kokous, jossa ko. sääntömuutokset hyväksyttiin pidettiin 11.7.2017 samassa paikassa.

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Ehdotetaan sääntömuutoksia seuraaviin kohtiin:

a) Kohta 6§

Nykyiset säännöt:

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seura voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Ehdotus uudeksi kohdaksi:

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seura voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kurssijäseneksi seura voi hyväksyä seuran kurssille osallistuvan henkilön kurssin kestoajaksi. Kurssijäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

b) kohta 10§

Nykyiset säännöt:

Varsinaisilta jäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta perittävien jäsenmaksujen suuruuksista päättää seuran kevätkokous vuosittain jokaisen jäsenryhmän osalta erikseen. Kannattavilta henkilöjäseniltä ja kannattavilta yhteisöjäseniltä vuosittain perittävien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta, sekä kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta päättää seuran kevätkokous vuosittain kummankin jäsenryhän osalta erikseen. Mikäli kannattajajäsen suorittaa kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun, ei jäsenen sen jälkeen tarvitse suorittaa vuotuista kannatusjäsenmaksua.

Ehdotus uudeksi kohdaksi:

Varsinaisilta jäseniltä, kunniajäseniltä, kurssijäseniltä  ja kunniapuheenjohtajilta perittävien jäsenmaksujen suuruuksista päättää seuran kevätkokous vuosittain jokaisen jäsenryhmän osalta erikseen. Kannattavilta henkilöjäseniltä ja kannattavilta yhteisöjäseniltä vuosittain perittävien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta, sekä kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta päättää seuran kevätkokous vuosittain kummankin jäsenryhän osalta erikseen. Mikäli kannattajajäsen suorittaa kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun, ei jäsenen sen jälkeen tarvitse suorittaa vuotuista kannatusjäsenmaksua.

c) kohta 21 §

Nykyiset säännöt:

Seuran nimien kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Ehdotus uudeksi kohdaksi:

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yksin tai seuran toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.  Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

d) kohta 23 §
Nykyiset säännöt:

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöstä vähintään kahden kolmas osan läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä kannattava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Ehdotus uudeksi kohdaksi:

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöstä kannatettava vähintään kahden kolmas osan läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

6. Kokouksen päättäminen.

Vantaalla, 24.7.2017 Uinti Vantaa ry:n hallitus.