Tiedot hotellivarauksista löytyvät Majoitussivulta.

Jaksojen aloitusajat löytyvät jo kisakutsusivulta, varsinainen kutsu päivitetään myöhemmin.

 

The information about hotel reservations can be found at the Accommodation page.

Starting times of the sessions can be found  at the Competition invitation page, the competition invitation will be updater later.